Betonové podlahy provádíme speciální technologií, což nám umožňuje dosahovat vysokého kvalitativního standardu. Rovinnost betonové podlahy vyhovuje normám ČSN 744505.

Betonové podlahy nabízí téměř neomezenou životnost, požární odolnost a hygienickou nezávadnost. Pevnost podlah je dána druhem výztuže, recepturou směsi a způsobem zpracování.

Výhody

 • Jednoduchá manipulace s materiálem včetně strojního zahlazení povrchu
 • Zrychlení výstavby – výkon položení až 200 m2/den/pracovní četa
 • Dosažená rovinnost umožňuje pokládku většiny druhů nášlapných vrstev
 • Není zapotřebí dodatečných plastifikačních přísad
 • Pochůznost po cca 48 hodinách, zatížitelnost po cca 7-10 dnech v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí
 • Rovný povrch betonového potěru
 • Možnost modifikace urychlovači, vyschnutí podlah v rozmezí 2-14 dnů
 • Výrazné zkvalitnění směsi použitím rozptýlené výztuže

Užitek

 • Zvýšení produktivity práce
 • Zjednodušení organizace na stavbě
 • Zkrácení doby pokládky podlah a urychlení výstavby
 • Snížení nákladů – odpadá pracné a nákladné dodatečné stěrkování

Polypropylenová vlákna

 • Zvyšují pevnost v tlaku, v tahu za ohybu, zamezují vzniku vlásečnicových trhlin a deformacím desky vlivem vysychání
 • Oproti samonivelačním směsím lze ukládat podlahy do spádů

Naše přednosti

 • Důsledně uplatňujeme flexibilitu a maximální snahu o naplnění potřeb zákazníka
 • Trvale udržujeme a posilujeme důvěru a spokojenost zákazníků
 • Činnost je zaměřena na plnění potřeb zákazníka
 • Solidní a spolehlivé jednání, včasné plnění termínů
 • Bohaté zkušenosti a praxe z činnosti v oboru
 • Průběžně vkládáme investice do obnovy a rozšiřování strojového a vozového parku
 • Kvalitní práce je pro nás prvořadá
 • Naše firma má dlouholeté zkušenosti v oboru pokládání cementového potěru
Kontaktujte nás